ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΠΟΙΛΕΡ
 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΔΟΥ 60oC
 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 90oC
 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΑΦΗΣ 110oC