ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80ο 9 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 60o ΡΑΚΟΡ