ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 11-26X5
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ COMENDA 12-26X8
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Φ12
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Φ11
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Φ13 x 8
 

ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Φ12