ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ 1.5ΗP Φ118
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Ζ105mm
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Ζ109
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Φ72
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ Φ117
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ Φ110
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ Φ94
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ80
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ102
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Φ90
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ49
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Φ70