ΠΟΛΥΖΟΥΜΠΑΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ
 

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 5
 

ΠΟΛΥΖΟΥΜΠΑΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ