ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 3/8-7/8 ΕΜΒΟΛΟΥ
 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 1/2 6
 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 1/4--5/8 6
 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 3/4 6
 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 3/8
 

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 5/8