ΞΥΣΤΡΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
 

ΞΥΣΤΡΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
 

ΞΥΣΤΡΑ ΣΤΥΛΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ