ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT BRIO 8L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT BRIO 10L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT BRIO 6L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT BRIO 4L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 4L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 6L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 8L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10L CLASSIC