ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΜΟΝΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΜΑΥΡΟΣ