ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝOΔΟΥ ΝΕΡΟΥ
 

Σωλήνας αποχέτευσης πλυντηρίου ρούχων-πιάτων 2 μέτρων (γενικής χρήσης)
 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧ.SKPTPIA1, 284338