ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜW691 500mA
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑC 120
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V HC-420/421/425
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 9V SV-650
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CV9605
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 9V S1105
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5.2V
 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ