ΣΑΚΟΥΛΕΣ 404 4000 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ BVN 1600 ΧΑΡΤΙΝΕΣ