ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΚΕ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΚΕ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΚΕ
 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΚΕ