ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ESPRESSO ES170B
 

ΚΑΛΥΜΑ
 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ F865/868
 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ F880
 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΣΤΙΣΤΑΣΗΣ HD7600,7929