ΘΕΡΜΙΚΟ 39611
 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΑΦΗΣ 215οC
 

ΘΕΡΜΙΚΟ COMBI