ΠΥΚΝΩΤΗΣ 0,95mf 2500V
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1,20mf 2100V
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ,90mf2100V
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 0,85μf 2500V