ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΙ 30/5mf 440V
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΙ 45/5mf 440V
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 1.5mf ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 2mf ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ
 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 2.5mf ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ