ΚΟΜΒΙΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 4-40ο
 

ΚΟΜΒΙΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 30-90
 

ΚΟΜΒΙΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 30-120
 

ΚΟΜΒΙΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 30-220
 

ΚΟΜΒΙΟ ΜΑΥΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 60-400