ΜΟΤΕΡ 1300/1550RPM
 

ΜΟΤΕΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΟΥ
 

ΜΟΤΕΡ ΚΑΔΟΥ 1.5" 230V
 

ΜΟΤΕΡ ΚΕΝΤΑ 230V
 

ΜΟΤΕΡ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ICE SYS