ΣΩΛΗΝΑΣ
 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΔΟΥ Φ20 x 88
 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ23
 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ27 x 66