ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗ / 17,5cm x 16,5cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛH / 22cm x 18cm