ΤΑΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ36 x 21
 

ΤΑΠΑ ΚΑΔΟΥ Φ25 x 100mm
 

ΤΑΠΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΛΥΣΗΣ Φ18
 

ΤΑΠΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΛΥΣΗΣ