ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ 1.5ΗP Φ118
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ Φ117
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΟΤΕΡ Φ94
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ80
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ102
 

ΦΤΕΡΩΤΗ Φ49
 

ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Φ70