ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 3/4 ΦΙΞ
 

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 5/8 ΦΙΞ
 

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1.1/8 ΦΙΞ