ΚΑΜΠΥΛΗ 1.3/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο 1.3/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΚΑΜΠΥΛΗ 1.5/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ 5/8