ΚΛΕΙΣΤΡΟ
 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ