ΣΥΣΤΟΛΗ IPT 1/4 X 1/8 ΧΑΛΚΟΥ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ IPT 1/4X3/8
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8--1 1/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8--7/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8--7/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8--3/4 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8--5/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8--1/2 ΚΟΛΛΗΤΗ
 

ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 3/8