ΤΑΥ 1/4-1/4-1/8IPT
 

ΤΑΥ 1/4-1/4-1/4 ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΔΩΤΟ
 

ΤΑΥ 1.1/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 1.3/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 1.5/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 1/4 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 3/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 5/8 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ
 

ΤΑΥ 3/4 ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ