Διακόπτης πορσελάνης 3 + 2 επαφών 32A - 4 θέσεων επαγγελματικής κουζίνας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Διακόπτης πορσελάνης 3 + 4 επαφών 32A - 4 θέσεων επαγγελματικής κουζίνας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Διακόπτης πορσελάνης 4 + 5 επαφών 32A - 7 θέσεων επαγγελματικής κουζίνας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Διακόπτης πορσελάνης 3 + 3 επαφών 32A - 3 θέσεων Θ.Θ επαγγελματικής κουζίνας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ