ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ8.5 ΡΑΚΟΡ
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1100W 29cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1300W 32cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΝΤΟΝΕΡ (ΓΥΡΟΥ) ΙΙ 1500W 42cm