ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΡTΑΡΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 100ΤΕΜ
 

ΑΚΡ/ΚΤΗΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΟ (10TEM)
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΡTΑΡΩΤΟΣ ΜΕ ΑΚΙΔΑ 100TΕΜ
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΡTΑΡΩΤΟΣ ΙΙ (100ΤΕΜ)
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΟΤΕΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ
 

ΚΛΙΠΣ ΙΝΟΧ ΓΩΝΙΑΚΟ ΘΗΛΥΚΟ
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ 5.2 (100ΤΕΜ)
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ 5.2 (100TEM)
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ Φ4.2 (100TEM)
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΠΗΣ Φ6.4 (100ΤΕΜ)
 

ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (10TEM)