ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ-ΟFF 3 ΕΠΑΦΩΝ KAΦΕ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ-ΟFF 4 ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ-ΟFF ΜΟΝΟΣ 6 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ-ΟFF-ON 6 ΕΠΑΦΩΝ ΦΑΡΔΥΣ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΤΗΤΟΣ 16Α 4 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΤΗΤΟΣ ΜΠΟΥΤΟΝ 3 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΙ 6 ΕΠΑΦΩΝ