ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1/2
 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 1/4
 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 3/4
 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 3/8
 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΕΩΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 5/8