Βάνα διάτρησης ψυκτικό κύκλωμα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Βάνα διάτρησης ψυκτικό κύκλωμα SUPCO (Με ALEN) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ R600
 

Βάνα διάτρησης ψυκτικό κύκλωμα (Με ALEN) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ