ΚΥΛΙΔΡΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2.2L R12
 

ΓYΑΛΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2.2L R134
 

ΓΥΑΛΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
 

ΒΑΝΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ WIGAM