ΦΙΛΤΡO ΤΥΠΟΥ BRITA/BOSCH/KENWOOD Π.Τ.IMIT 3T
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
 

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥ
 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟ