ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 4L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 6L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ SPLENDIT CLASSIC 8L
 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10L CLASSIC