ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 1.5m ΜΑΥΡΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 1.5m ΛΕΥΚΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 3m ΜΑΥΡΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 3m ΛΕΥΚΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 5m ΛΕΥΚΟ
 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ TV 10m ΛΕΥΚΟ