ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ TV 8
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ UNIV. 4ALL
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ TV UNIV. 8ALL
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΤΥΠΟΥ SONY RM887-839
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ PHILIPS VCR/DVD
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ