ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 29mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 17mm x 17mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 15mm x 15mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 20mm x 20mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 15mm x 17mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 22mm x 17mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3/4" x 3/4"
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / 17cm x 17cm x 17cm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΙΙ