ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 43 ΠΛΑΤΟΣ x 47 ΒΑΘΟΣ
 

ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 46 ΠΛΑΤΟΣ x 44 ΒΑΘΟΣ
 

ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 46 ΠΛΑΤΟΣ x 46 ΒΑΘΟΣ
 

ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 46 ΠΛΑΤΟΣ x 48 ΒΑΘΟΣ
 

ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 45 ΠΛΑΤΟΣ x 47 ΒΑΘΟΣ
 

ΠΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / 50 ΠΛΑΤΟΣ x 41 ΒΑΘΟΣ