ΒΟΡΑΚΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 

ΒΟΡΑΚΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 

ΒΟΡΑΚΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΓΡΟΣ ALU33