ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ EPOXY ΤΑΧΕΙΑΣ
 

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΙΜΩΛΙΑ L 11575 LA-CO
 

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ LEAK LOCK
 

ΘΕΡΜΟΜΑΣΤΙΧΗ
 

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ LOCTITE
 

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ