ΠΙΣΣΟΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
 

ΜΟΝΩΣΗ ΦΕΛΙΖΟΛ 130-150 / 61cm x 46cm
 

Μόνωση ψυγείου κατάψυξης BOSCH-SIEMENS-PITSOS