ΑΝΤΛΙΑ TRIATHLON
 

Αντλία νερού 26watt, 220volt ατμοσυστήματος / σκούπας SIEMENS/ STIRELLA / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ