ΣΑΚΟΥΛΕΣ RC105-305.RC705 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ CRC105/CRC108 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ RC300 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ XTRC/XTXS 160E (DELONGHI) ΟRIGINAL
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ RC7004/5 ΧΑΡΤΙΝΕΣ