ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE D S180-205 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ S125i- S139i ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE E S217-S 226 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

Σακούλες σκούπας MIELE TYPE G/N ORIGINAL
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE G.N.H S227/240/400/800 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE G.N.H 400/600/800 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE G.N.H S227-240-400-800 ΟRIGINAL
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE F.G.M S500i-700i ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE L S920-928 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE L S920-S928 ΟRIGINAL
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE F/J/M ΟRIGINAL