Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Miele 5 τεάχια S180-205 TYP D
 

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας συμβατές για Miele 5 τεάχια, S125i- S139i- TYP:B
 

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας συμβατές για Miele 5 τεάχια, S 217- S 226 E-TYP:E
 

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας MIELE TYP: GN HyClean MIELE Οriginal
 

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας συμβατές για Miele GN
 

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας συμβατές για Miele GN
 

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας συμβατές για Miele FJM 5 τεάχια
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE L S920-928 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ TYPE L S920-S928 ΟRIGINAL
 

Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας MIELE TYP: FJM οriginal