ΣΑΚΟΥΛΕΣ R 165 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ R 192 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ R 155 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ junior CROWN JC81 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ CROWN JC81
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ (SITRAM)
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ (ALASKA/KENWOOD)
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ R110