ΣΑΚΟΥΛΕΣ SC 91/92 ΧΑΡΤΙΝΕΣ
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ SC 35/35A ΧΑΡΤΙΝΕΣ