ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ VK250,251
 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ VK118,122